Екологічні «трабли» Буковини: способи покращення ситуації з довкіллям

Україна зіткнулася зі спадщиною забруднення з моменту розпаду Радянського Союзу в 1991 році. У матеріалі ми подамо короткий виклад виявлених проблем, пов’язаних з навколишнім середовищем в Україні та на Буковині зокрема, і висвітлимо основні висновки, розглядаючи при цьому перспективи. Особлива увага приділяється взаємозв’язку між навколишнім середовищем, здоров’ям людини та економічним зростанням нашого регіону. Деталі на chernivtsi.name.

Існує кілька активних бомб

Погіршення екологічної інфраструктури настільки тривожне, що деякі регіони перебувають на межі колапсу. Буковина у тому числі. Це справедливо для всіх трьох секторів, про які йдеться у цій статті (сектори водопостачання, відходів та енергетики).

У водному секторі існує небезпека, що через затікання каналізації відбудеться масштабне забруднення питної води. У секторі відходів зберігання небезпечних відходів на екологічно небезпечних, неналежно захищених ділянках може призвести до серйозного забруднення водних ресурсів, включаючи поверхневі води, такі як озера. В енергетичному секторі на одній із застарілих атомних електростанцій Чернівецької області може статися аварія. Це лише кілька прикладів бомб. Деякі з них торкнуться переважно України чи лише Буковини. Інші можуть вплинути на Європу.

Насторожує те, що рівень забруднення та споживання ресурсів зменшились менше, ніж обсяг виробництва. Якщо лише в коротко- та середньостроковій перспективі неможливо різко відокремити забруднення від економічного зростання шляхом, зокрема, впровадження більш чистих технологій, економічне зростання, яке зараз переживає Україна, збільшить рівень забруднення та споживання ресурсів.

Несприятливий вплив на навколишнє середовище

Екологічні проблеми в Україні спричиняють серйозні негативні наслідки для навколишнього середовища та здоров’я людини, і, що також є важливим, можуть розглядатися як перешкоди соціальному та економічному розвитку країни.

Без сумніву, проблеми в галузі відходів, води та енергетики мають серйозні негативні наслідки для навколишнього середовища та здоров’я людей. Значне забруднення впливає на здоров’я людей через воду, прямо чи опосередковано. Крім того, це є важливим обґрунтуванням Водної ініціативи ЄС, яка була проголошена на саміті в Йоганнесбурзі в 2002 році. Ця ініціатива спрямована на забезпечення гарної якості питної води та санітарних послуг надійним, стійким способом і принаймні з меншими витратами.

Не менш важливими є зв’язки між навколишнім середовищем та здоров’ям людини з одного боку та економікою з іншого. Вплив на економіку може бути позитивним або негативним. Безумовно, відновлення економіки може – якщо це пов’язано з відповідними структурними реформами – допомогти генерувати ресурси для інвестицій у чистіші технології, зменшити частку забруднюючих інтенсивних галузей в економічній діяльності та допомогти стримати забруднення як частину переходу до більш ефективного виробництва.

Важливі кроки вперед – за умови наявності політичної волі

Зараз український уряд, включаючи МПОУ, може зробити деякі важливі кроки для вдосконалення природокористування за умови наявності політичної волі. Багато проблем, пов’язаних із водним, відхідним та енергетичним секторами, не потребують подальших досліджень. Вони також не спричиняють величезних інвестиційних витрат. Насправді, деякі реформи можуть призвести до економії коштів, принаймні в середньо- та довгостроковій перспективі. Прикладом є реформа моніторингу.

Найважливіший крок – це підготовка, затвердження та впровадження необхідних змін до основних вимог в рамках екологічного управління; тобто стандарти та дозволи. Їх можна досить легко змінити, використовуючи директиви ЄС як еталони. Реформа систем встановлення стандартів та дозволів є надзвичайно важливою, оскільки заходи підтримки (моніторинг, забезпечення та дотримання) значною мірою залежать від цих систем.

Child with creativity cleans the natural environment

Існуючі системи сягають часів Радянського Союзу. Вони були призначені для пропагандистських цілей у 80-х роках, і їх розглядали (і розглядають) як джерело доходу – іноді легальне, іноді незаконне – для науково-дослідних інститутів та державних службовців у 90-х. Насправді вони ніколи не мали на меті забезпечити ефективне управління навколишнім середовищем.

Прогрес у процесі реформ у цілому

Проблеми, висвітлені у цій статті, не здивують політиків, державних службовців та НУО, які беруть участь у формуванні екологічної політики в Україні. Отже, питання полягає в тому, що ефективне управління навколишнім середовищем ще не розроблене та впроваджене? Негайна відповідь – відсутність потенціалу екологічної політики.

Більш фундаментальна відповідь в тому, що багато що залежить від процесу реформ в цілому. Майже всі слабкі сторони щодо встановлення природокористування мають значення не лише для управління навколишнім середовищем. Так само, відсутність можливостей екологічної політики та причини цього не стосуються (або впливають) на управління навколишнім середовищем. На жаль, процес реформ ще не набрав обертів, як, наприклад, у Росії.

В Україні досі існує рівновага політичної економії, яка була встановлена ​​на хвилі 1991 року. Великим викликом для України та українців є розірвати це коло. Однак, як зазначає Світовий банк: «Порушення рівноваги політичної економії, що лежить в основі захоплення держави та часткових реформ, є найважливішим і найскладнішим викликом для просування переходу в країнах з концентрованими політичними режимами».

Перспективи

У коротко- та середньостроковій перспективі можливі два екстремальні сценарії, а саме «Звичайний бізнес», коли не відбуваються великі зміни, що мають відношення до екологічної політики, та «Чудо», коли ефективна екологічна політика не тільки розробляється, але й реалізується. Можливо, фактичний шлях розвитку у найближчі 5-10 років буде чимось середнім між цими двома крайніми сценаріями.

Одним із важливих джерел реформ в Україні, включаючи реформу управління навколишнім середовищем, є вступ до ЄС. Іноземні донори, будь то багатосторонні чи двосторонні, можуть зробити багато для забезпечення «Чуда». Вони можуть запускати проекти, що поєднують технічну допомогу та інвестиції. Бажано, щоб проекти приділяли велику увагу інформуванню громадськості, розповсюдженню інформації та участі громадськості.

Get in Touch

.,.,.,. Copyright © Partial use of materials is allowed in the presence of a hyperlink to us.